top of page

PAŁAC TRZEBIERADZ

Pełnienie funkcji Zarządzającego Budową wraz z funkcją Kierownika Budowy dla renowacji Pałacu Trzebieradz z rozbudową budynku Oficyny i rewaloryzacją terenu parkowego dla Pałac Trzebieradz Sp. z o.o.

 

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków.

Powierzchnia terenu 12.000m2

Powierzchnia obiektów 2.500m2

bottom of page